Kaalheide Kapelweg 5
6466 AT Kaalheide gemeente Kerkrade

in St. Jozef kerk

 

De grot is gerealiseerd tijdens het rectoraat van Pater-Rector Fortunatus Delgeijer OFM. Conv. Hij wist zo invulling te geven aan zijn grote devotie tot Maria.

In de ruimte onder de toren werd in 1932 een Lourdeskapel gemaakt. Toen der tijd was dit een geschilderde voorstelling op schilderslinnen. Deze was vervaardigd door de Kerkraadse schilders Fredricks en Stevens.
Voor het Mariabeeld was er een nis uitgespaard en Bernadette stond op een houten postament voor de grot. De ingang was voorzien van een tweetal geschilderde engelen, die de gelovigen naar Maria en Bernadette verwezen. Op 8 december werd de Lourdeskapel ingezegend.

Bij een grote renovatie medio jaren 50 werden de muurschilderingen verwijderd.

Door de inwerking van vocht was het linnen op vele plekken aangetast. Bij de grootscheepse restauratie in de jaren 80 werd de geschilderde prospect vervangen door de huidige kunststenen grot en gecompleteerd met een altaartje. De oorspronkelijke beelden werden vervangen door nieuwe exemplaren, maar door het gemor en gemopper van de parochianen werden de oorspronkelijke beelden weer snel terug geplaatst. Zij werden bij het 75-jarig jubileum in 2009 gerestaureerd.

Het raam in de kapel is ook een moderne voorstelling van O.L.V. van Lourdes en werd ontworpen en gerealiseerd door de Kerkraadse kunstenaar H. Pasmans. Het werd geplaatst als herinnering aan het 60-jarig parochie-jubileum in 1982.

In de kapel is de linkerwand voorzien van ex-voto's (dankbetuigingen). Het merendeel daarvan werd geplaatst tijdens het rectoraat van Pater Fortunatus.

In 1934 startte Pater Fortunatus met een jaarlijkse Lourdesnovene. Dit als 9-daagse voorbereiding op de grote feestdag 11 februari. Tot op de dag van vandaag vindt deze novene in deze parochie plaats.
1000 Bezoekers per dag zoals weleer (het rijke Roomse Leven) komen er niet meer, maar toch nog steeds 75 a 80 personen en dat in onze tijd!
Wel heeft men de novene in 1970 verplaatst naar de laatste 9 dagen van mei.

Met dank aan Mark Sterk.

Er is op dit adres ook een buitengrot (KLIK HIER)

Bron: Kerkbestuur Cluster Kerkrade-West , Reliwiki.

... de foto's worden vergroot getoond door er op te klikken...