Medemblik Ridderstraat 1
1671 CS Medemblik

Sint Martinus parochie

 

De Zusters van Liefde van Tilburg waren al vroeg actief in Medemblik. De eerste vestiging in Medemblik werd op 9 november 1876 opgericht aan het Bagijnhof 35. In 1938 verhuisden de zusters naar hun tweede huis in Medemblik aan de Ridderstraat 1.

De Lourdesgrot staat in de voormalige tuin van de Zusters aan de Westerdijk, de vroegere buitenkant van Medemblik. Tot midden jaren 80 was dit een afgesloten terrein, alleen in gebruik door de Zusters en de bewoners van het “oude mannen en vrouwen tehuis”. Er was alleen een brug van de tuin naar het kerkhof.

De grot is vermoedelijk rond 1938 gebouwd. De opbouw is met kleine rotsblokjes/kinderkopjes gemaakt. De bovenkant van de grot is gestuukt. In de nis staat een Mariabeeld en een knielende Bernadette staat voor de grot.

Na het vertrek van de Zusters is in de jaren '80 dit terrein aangekocht door de gemeente Medemblik. Het werd nu openbaar toegankelijk met vele nare gevolgen. Het Mariabeeld is meerdere malen vernield. Ook het beeld van Bernadette moest het ontgelden.

Een van buiten de gemeente geschonken nieuw beeld dat door de bisschop van Haarlem, Mgr. Punt werd ingezegend werd ook vernield.
Door giften van Maria vereerders staat er toch weer een Mariabeeld. Nu helaas achter plexiglas maar zo blijft het wel heel.

De grot wordt regelmatig van bloemen voorzien en netjes gehouden. Dit gebeurt na een genezing waar haar echtgenoot voor gebeden had en daarbij de belofte had gedaan ”als mijn vrouw geneest blijven wij zorg houden voor de grot”.

Regelmatig vinden vieringen plaats bij de grot.

Met dank aan Lia.

Bron: Sint Martinus Parochie .

... de foto's worden vergroot getoond door er op te klikken...