Maastricht Ursulinenweg 3,
6212 NC Sint Pieter gemeente Maastricht

 

Het tweede eeuwfeest van de verschijning van Christus aan zuster Margaretha Maria Alacoque (in 1673) was aanleiding voor de heer Claereboets (fabrikant van behangselpapieren) en dochter Eveline (zus Félicie was door ziekte verhinderd) om in 1873 een bedevaart te maken naar Lourdes.
Als een blijvende herinnering aan een bedevaart naar Lourdes liet de heer A. Claereboets in 1874 een Lourdesgrot bouwen in de tuin van zijn woonhuis 'Maaszicht'. Eerst was het een kleine grot voor de persoonlijke devotie. Om tegemoet te komen aan het vrome verlangen van vele Mariavereerders bouwden in het najaar 1874 Brusselse werklui een rotspartij van silex.

Het Mariabeeld staat in een nis op circa 2 m hoogte. In de circa twee meter hoge grot staat een kaarsenbak. Een beeld van de H. Bernadette, die op haar knieën gelegen bidt tot Maria, staat voor de ingang van de grot.

Het beeld van zuster Margaretha Maria Alacoque, dat vroeger in het H.Hart-kapelletje heeft gestaan, is geplaatst boven op de marmerstenen bij de Lourdesgrot; het moet nu Bernadette als non voorstellen.

Aan de straatkant boven de toegang tot de bidkapel is op de buitenmuur geschilderd: "Ga deez plek hier niet voorbij zonder een Ave voor Mij".

In 1952 werd de villa aan een particulier verkocht en de Lourdesgrot is op 2 mei 1986 aan de 'Parochie van de Allerheiligste Verlosser en St. Petrus' te Sint Pieter geschonken.

Sinds 1994 is er op of rond 15 augustus weer een viering bij de grot.

Bron: Meertens .

... de foto's worden vergroot getoond door er op te klikken...