Nieuwveen Landgoed Ursula
A.H. Kooistrastraat 130
2441 CP Nieuwveen gemeente Nieuwkoop

De grot ligt in een bos in de tuin, aan de zijde van Résidence Sassenoord

 

De Mariagrot in de tuin van Huize St. Ursula was een verzoek van De Moeder.
Na het maken van een modelletje werd het werk gestart. Op 14 palen van 6 meter werd een fundatie gelegd. De 7000 kilo handgevormde stenen van steenbakkerij "Oudenzorg" uit Leiderdorp werden door de metselaar H. Egberts en zijn knecht Franske Lenting tot deze grot gebouwd.
Voor hen die gewend waren met schietlood en waterpas te bouwen was dit een merkwaardig karwei, maar zij hebben zich meesterlijk van hun taak gekweten.

In de wand van de grot zijn drie gele stenen naast elkaar geplaatst, waarbij gedacht werd aan de Heilige Drieëenheid. Vijf schuine stenen naast elkaar herinneren aan de Vijf Blijde Geheimen en weer vijf andere wijzen op de Vijf Droeve.
Zoals De Moeder had gevraagd werd er een nis gemaakt om het Mariabeeld in te plaatsen; net als dat in Lourdes.

Op de laatste dag van mei in 1951 werd na het Lof het beeld bij de grot onthuld en de grot door pastoor Schretlen plechtig ingezegend.

Bron: Verslag gemeentesecretaris; via Historisch Archief Huize St.Ursula.

 

... de foto's worden vergroot getoond door er op te klikken...