BiezenmortelHuize Assisië
Hooghoutseweg 3
5074 NA Biezenmortel gemeente Haaren
Tot einde 1996 behoorde het tot de gemeente Udenhout.

De Lourdesgrot lag in de tuin.

 

In 1900 krijgen de broeders Penitenten een aanbod voor het verkrijgen van 45 hectare grond en opstal van de erfgenamen van een door hen verzorgde patiënt.
Zij besluiten om op de verkregen landerijen onder Udenhout een huis tot woonplaats der Eerwaarde Broeders en verpleging van mannelijke idioten te bouwen. De nieuwe stichting zal de naam dragen van Huize Assisië.

Het werd 1909. Broeder Paschalis van Rijswijk begon met de aanleg van een siertuin hetgeen hij op lofwaardige wijze heeft volbracht. Daartoe moest flink worden gerooid. Van de eiken- en essenstronken wist hij op vernuftige wijze de Grot van Lourdes na te bootsen.
Zelfs mensen uit de omgeving waren enthousiast en kwamen er bij bidden.
Maar de geestdrift was niet onverdeeld. Toen de grot werd ingezegend waren er ook die er niets voor voelden om naar die 'puisten' te gaan.

In 1996 fuseerden Huize Assisië en Stichting Accent tot Stichting Prisma. Huize Assisië heet na de fusie "Landpark Assisië".

Bron: Stichting Prisma

In 1949 werd onderstaande foto bij de grot gemaakt.

 

... de foto's worden vergroot getoond door er op te klikken...