Ginnekenvoormalig Sint-Laurensgesticht
Ulvenhoutselaan
4835 GX Ginneken
Gemeente Breda

De Lourdesgrot stond in de tuin.

 

In 1910 nam wethouder J.F. Maassen het initiatief tot het stichten van een gesticht voor ‘kostdames, ouden van dagen en zieken’. De douairière jkvr. mr. Jan de Grez-Mahie had voor dat doel een terrein aangeboden met een aanzienlijke som geld erbij, waar het gebouw mee gerealiseerd kon worden.
De Zusters onder de Bogen werden gevraagd voor de verzorging. Op de feestdag van de H. Laurentius, 10 augustus 1912, legde mevrouw De Grez de eerste steen. Vervolgens schonk ze de kapel, waarvan de aanbesteding al op 7 september 1912 plaatsvond. De plechtige opening en inzegening vonden onder grote belangstelling plaats op 8 oktober 1913.

Om het -inmiddels- ziekenhuis uit te breiden werd de zusters gevraagd hun klooster af te staan. In augustus 1973 verlieten de laatste zusters het klooster.
Door samenvoegingen werd het ziekenhuis overbodig. Inspanningen van de Stichting De Grez-Mahie leidde ertoe dat de kapel van sloop zou worden gevrijwaard; deze is omgebouwd tot woonhuis.

 

Bron: BHIC , H.Teljeur.

... de foto's worden vergroot getoond door er op te klikken...