Lourdesgrot in O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen kerk
Slichtenhorststraat 36
Arnhem

 

De Lourdesgrot bevond zich in de rechter zijkapel aan de noordzijde van het schip.

Een aantal objecten is van bijzonder belang voor de geschiedenis van de parochie. Te noemen zijn het marmeren(!) beeld van O.L.Vrouw van Lourdes, patrones van de parochie, afkomstig uit de voormalige Lourdesgrot in de kerk, alsmede de ex-voto-plaquette, die in de nabijheid van de Lourdesgrot moet hebben gehangen.

In de OLV Onbevlekt Ontvangen is 28 mei 1995 de laatste kerkdienst gehouden. Aanvankelijk dreigde sloop. Portaal Woningstichting heeft de kerk gekocht en er 32 huurwoningen in laten bouwen. April 2001 was het project klaar.

Bron: Reliwiki

... de foto's worden vergroot getoond door er op te klikken...