Sambeek Torenstraat Torenstraat 41
Sambeek gemeente Boxmeer.

De grot bevindt zich in de kloostertuin van het voormalige Catharina-klooster

Er is in Sambeek nog een Lourdesgrot in de Grotestraat

 

In 1896 werd het toenmalige Rosalia's Rust aangekocht. Het zou voortaan Catharinaklooster genoemd worden. De zusters dominicanessen van Voorschoten kwamen er wonen.
Na de sloop in 1922 van het oude huis werd een nieuw klooster gebouwd voor 60 zusters.

Eind 1923 werd door Overste Theresia eigenhandig de bouw van een Lourdesgrot ter hand genomen. Zij liet zich alleen door een paar neefjes de helpende hand bieden.
Een half jaar later werd op 11 mei 1924 een Mariabeeld in de nis worden geplaatst.

Toen de zusters in 1998 het pand verlieten werd het beeld meegenomen naar Voorschoten.
De verlaten grot is nog aanwezig en wacht met het pand op de verdere ontwikkeling. Voor het pand is al een sloopvergunning verleend, al zal de voortgang door de huidige recessie wat op zich laten wachten.

Bron: "'t Duvelsklökske" No 48; juni 2012 van Stichting Sambeeks Heem

de zusters Franciscanessen van de Heilige Jozef

... de foto's worden vergroot getoond door er op te klikken...