Op dinsdag 11 februari 2014 werd in de Onze Lieve Vrouw van Lourdeskerk aan de Pres. Rooseveltlaan 211 voor de 7e keer de Lourdesviering met ziekenzegening gehouden, precies 156 jaar geleden nadat Maria voor de eerste keer aan Bernadette verscheen.

Na afloop zijn alle deelnemers in het Trefcentrum in de Edisonstraat 4 uitgenodigd voor koffie en vlaai.
Nadien was er gelegenheid om de Lourdesgrot in Sint Pieter te bezoeken waar om 18.00 uur een korte plechtigheid werd gehouden.

Bron: Mestreech Online.